Enligt Finlandssvenskarnas risksförbund bor cirka 200 000 Finlandssvenskar i Sverige. Om man dessutom räknar finsktalande som har flyttat till Sverige och även andra- och tredje generationer är siffran över 600 000. Det fanns ett förslag till att rösta om att Finlandssvenskarna skulle bli en minoritet i Sverige men man ansåg att kulturen är för ung för att kriterierna till att erkännas som minoritet skulle erkännas. Dessutom delar man svenska språket med majoritetsbefolkningen och ett av kriterierna är att minoriteten har ett eget språk. Varje år emigrerar hundratals Finlandssvenskar till Sverige och 2014 hade man en toppsiffra på över 900 personer. De svenskspråkiga i Finland har minskat avsevärt och från att ha varit cirka 13 procent i början av1900-talet är de idag endast 5 procent. De områden i Sverige som har störst andel finlandssvenskar går att läsa om nedan:

Finlandssvenskar i Sverige

Finlandssvenska områden

Helt naturligt bosätter sig de flesta Finlandssvenskarna i och runt Stockholm. Vad man kan se vad gäller de Finlandsvenska föreningarna är dock de Finlandssvenska spridda över hela landet. Från norr till söder. Eftersom det är svårt att finna exakta siffror över var de Finlandssvenska är bosatta kan man istället se till var de Finlandssvenska föreningarna är mest aktiva. Finlandssvenska Skånegillet finns för alla Finlandssvenskar som bor i Skåne. Runt Mälardalen finns ett stort antal Finlandssvenska föreningar vilket gör att man kan dra slutsatsen att här har flest bosatt sig. De flesta som flyttar gör ju det för att hitta ett bättre jobb eller för att studera och då är valmöjligheterna mycket större i och omkring Stockholm. I Uppsala som har många möjligheter till studier hittar man helt logiskt också en förening som heter Finsksvenska studenter i Uppsala. 

Finlandssvenskar i Norrland

Om vi går längre norrut blir det också något tunnare med Finlandssvenskar. I Medelpad finns en förening som täcker för de Finlandssvenskar som bor i södra och mellersta Norrland. I Umeå finns en förening som täcker för Finlandssvenskar i Norrland. I Umeå som också är en universitetsstad studerar ungefär 350 Finlandssvenskar. Flertalet av de som studerar här kommer från områden kring Vasa i Finland. Ett litet antal finsktalande studerar också här men de flesta studerande från Finland är Finlandssvenskar. Att så många Finlandssvenskar studerar i Sverige är ett problem för skolorna i Finland. Om det inte finns tillräckligt med svensktalande elever till de svenska studielinjerna kommer de inte att kunna finnas kvar. De svenska studielinjerna kommer att dö ut utan elever.

Ej erkända som minoritet

Att Finlandssvenskar emigrerar till Sverige har pågått hela 1900-talet och fortsätter än i dag. Antalet Finlandssvenskar i Finland minskar sakta men säkert. Om de Finlandssvenska i Sverige inte blir erkända som minoritet kommer deras kultur och språk att sakta dö ut. En av anledningarna till att förslaget till att de skulle bli erkända som minoritet var att deras språk – svenskan – talas av majoriteten i Sverige. Finlandssvenskan och svenskan har dock många skillnader i språket. Vilka svenskar känner till fyllkaka? Det är det Finlandssvenska ordet för tårta. Många av Finlandssvenskans ord är från den ålderdomliga rikssvenskan. Vet du vad tränopickor, underslev och töpsel är?