Det finns många olika anledningar till att finländare har bosatt sig i Sverige. En vanlig orsak var vinterkriget 1939-1940 samt det fortsatta kriget 1941-1944. Då skickades många barn till Sverige som krigsbarn. Man räknar med att omkring 70 000 barn från både finsk- och svensktalande delar i Finland skickades till Sverige. Många av dem bosatte sig i Sverige även efter kriget. Under 60- och 70-talet var många i Finland arbetslösa och flyttade till Sverige för att arbeta och skapa sig ett bättre liv. 

Sverigefinnar

Finlandssvenskar i SverigeTill Sverigefinnar räknas de som är finsktalande i Sverige. Begreppet Finlandssvenskar är den svensktalande minoriteten i Finland. Sverigefinnar fick år 2000 nationell status vilket gör att de har rätt till hemspråksundervisning i finska. Dessutom ska de ha rätt till både äldrevård och förskoleverksamhet på finska. Sedan 2007 har Sverigefinnarna även en egen flagga. 

Krigsbarnen

Att förflytta barnen från Finland till Sverige anses idag av många som ett politiskt misstag. Hjälpen skulle istället skett på hemmaplan men flera olika politiska faktorer gjorde att man istället valde att ge hjälp genom att flytta på barnen. Att organisera tillbakaflytten var också ett problem. En del barn hade glömt sin finska, en del familjer ville inte ha tillbaka barnen och andra barn ville själva stanna i Sverige. Man räknar med att cirka 10% av barnen stannade i Sverige. Riksförbundet för finska krigsbarn har medlemsföreningar på flera platser i landet. Här kan man få hjälp att återupprätta kontakter med familjer i Finland. Föreningens syfte är att informera om forskning och litteratur om krigsbarnen och att förbättra kontakten med det finska språket och kulturen. När det gäller barnens upplevelse av Sverige kan man idag läsa flera olika vittnesmål. De officiella bilderna var av glada barn som levde gott i sina fosterhem. Många upplevde dock både misshandel och övergrepp. Det var heller inte alla som fick bo i fosterhem utan de hamnade istället på olika barnhem. Det var heller inte alltid som syskon fick bo tillsammans. I så kallade bra fosterhem som ofta var bönder ville fosterföräldrarna visa att barnen mådde bra. Detta gjordes genom att göda dem med färsk grädde som de fick dricka. Det skulle synas att barnen fick bra med mat.

Den stora flytten under 60- och 70-talet

Levnadsstandarden i Finland var låg och arbetslösheten hög. Inom Norden var det fritt att arbeta inom de andra nordiska länder sedan mitten av 50-talet. Många finländare valde att emigrera till Sverige för att höja sin levnadsstandard eftersom lönerna i Sverige var högre. Många i Finland var arbetslösa och till exempel ensamstående föräldrar kunde inte klara sig på de låga lönerna. År 1970 flyttade 42 000 finländare till Sverige. I slutet av 80-talet börjar dock arbetslösheten bli högre även i Sverige och många finländare flyttar tillbaka till Finland vilket dock inte var helt lätt. Barnen till de återflyttande kunde inte det finska språket och var inte vana vid livet i Finland. För Sverigefinnar finns ett stort antal olika föreningar såsom pensionärsförening, ungdomsföreningar, amatörteaterförbund och idrottsförbund. Sverigefinska riksförbundet driver även två stycken folkhögskolor varav den ena ligger i Haparanda och den andra i Axevalla. Sverigefinnarna uppskattas till att vara omkring 300 000-500 000 och av dessa är omkring 200 000 finsktalande.