Den finska ambassaden ligger i Stockholm och den fungerar som en fast punkt för Finland i Sverige. Den erbjuder många olika tjänster för både individer och företag inom politik, ekonomi och kultur. Den ger dessutom pålitlig information genom webbplatsen, telefon och personliga möten. I Göteborg och Malmö ligger Finlands honorärs generalkonsulat och på många orter i landet finns även honorärskonsulat.

Vilka uppgifter har ambassaden?

Ambassaden främjar samarbetet inom näringslivet och även på medborgarnivå. Inom utrikespolitiken verkar den för stabilitet och samarbete inom närområdet och främst då det finsk-svenska samarbetet. Den bedriver ett nära samarbete med aktörer inom export och turism. Dessutom bevakas och främjas Finlands intressen inom kultursamarbeten och samtidigt sprids information om finsk kultur genom till exempel ”öppet hus” på ambassaden. Dessutom bedrivs effektiva konsulära tjänster.

Konsulära tjänster 

På konsulatet kan alla som är finska medborgare eller utlänningar som är fast bosatta i Finland få hjälp med frågor som har med finska myndigheter att göra. Om du har frågor vad gäller pass, id-kort och medborgarskap kan de hjälpa dig med det. Gäller frågorna värnplikt, rättsliga frågor och familjerätt står de till tjänst med det också. Om du har hamnat i en nödsituation kan de ge dig råd vad gäller finska myndigheters service. De tillhandahåller även information gällande rättssäkerhet för privatpersoner samt råd vid både svenska och finska myndigheters agerande vid rättsliga och administrativa ärenden. Utländska medborgare kan vända sig till finska konsulatet för till exempel ansökan om inresetillstånd och uppehållstillstånd i Finland. 

Webbplatsen innehåller information

På ambassadens hemsida kan du finna svar på många frågor vad gäller pass, medborgarskap och annat. Här finns också många länkar med information för den som har planer på att flytta till Finland. Du kan läsa bland annat om hur man startar eget företag i Finland, var det finns lediga jobb och bostadsutbudet i olika delar av landet. Du kan även läsa om hälsovården, den sociala tryggheten och olika frågor vad gäller pensionen. Du finner även telefonnummer som behövs för att beställa personbevis, få reda på adresser och viss information som kan behövas vid släktforskning. Vad gäller frågor angående före detta krigsbarn hänvisas dem till Riksförbundet finska krigsbarn. Tänk på att honorärskonsulaten inte tar emot passansökningar och vissa andra ärenden. Då hänvisas det till ambassaden eller honorära generalkonsulaten.